Làm khảo sát chéo

This entry is part 2 of 2 in the series Google Docs

Cập nhật: 27/02/2022 bởi admin0

Xin giới thiệu với các bạn 1 số nhóm làm khảo sát chéo. Tức là bạn làm khảo sát giúp học và họ cũng làm giúp bạn

Đây là link nhóm facebook mà mình biết

Nhóm 1: https://www.facebook.com/groups/117527042302158

 

Series Navigation<< Lập bảng hỏi trên Google Docs