Kiểm tra tính phân phối chuẩn của phần dư khi hồi quy tuyến tính bằng đồ thị trên SPSS

This entry is part 29 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 28/08/2022 bởi admin0

Trả lời:

Ta biết phân phối chuẩn là phân phối mà

+ Trung bình = mod = trung vị

+ Các giá trị phân phối xung quang giá trị trung bình tạo thành hình chuông

Vậy trực quan nhất ta sử dụng đồ thị của phần dư là được. Khi có đồ thị ta thử xem đó thị đó có 2 tính chất ta vừa nêu hay không để kết luận xem liệu phần dư có phân phối chuẩn hay không

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Cách thực hiện với SPSS

Sử dụng bộ dữ liệu gồm 180 quan sát, bạn có thể tìm thấy tại đây: https://vaxidi.com/du-lieu-minh-hoa-cac-bai-viet-phan-khuyet-tat-mo-hinh

Tại phần hồi quy ngoài các thao tác cơ bản ta làm như sau

Tai menu Plots… , Mục Linear Standardized Residual Plot chọn Histogram.

Ta cũng có thể chọn vẽ thêm biểu đồ P-P plot bằng cách tích vào lựa chọn ngay dưới đó.

D:\a\18.PNG

Đọc kết quả

Nếu đồ thị Histogram có dạng hình chuông (xấp xỉ) thì ta coi như phần dư phân phối chuẩn (So với cái hình chuông vẽ sẵn trên biểu đồ.

Nhận xét thấy GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH, MODE, TRUNG VỊ XẤP XỈ NHAU VÀ BẰNG 0, Các giá trị phân bố cân đối quanh 2 phái giá trị trung bình theo hình chuông. Do đó có thể kết luận rằng giả định phân phối chuẩn của phần dư có phân phối chuẩn không bị vi phạm

Tất nhiên cái hình chuông méo mó kiểu kia thì bạn coi nó là phân phối chuẩn cũng được mà không thì cũng chả thể bắt bẻ được. Hình ảnh trực quan nhưng lại gây mập mờ chứ không thể dứt khoát và tường minh như các kiểm định tham số được.

Nhiều người thích dùng biểu đồ và nhân xét các phần dư chuẩn hoá kia xoay quang đường chéo, vậy phần dư có phân phối chuẩn. Đây là cách ngoạn mục nhất để vượt qua việc kiểm tra giả định này

Series Navigation<< Hiện tượng đa cộng tuyến là gì?Kiểm định Jarque-Bera trên SPSS như với phần mềm EVIEWS (Kiểm định tính phân phối chuẩn) >>