Kiểm tra điểm ngoại lệ và tính phân phối chuẩn của một biến ngẫu nhiên

Thao tác như hình, các bạn xem ảnh nhé, mình không mô tả chi tiết các bước cơ bản bằng lời

Từ menu chọn

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?