Kiểm định Sobel

This entry is part 12 of 20 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Cập nhật: 12/03/2022 bởi admin0

Đây là 1 bài kiểm tra mang tên của Michael Edward Sobel là một nhà thống kê người Mỹ, là giáo sư tại Khoa Thống kê tại Đại học Columbia. Chi tiết về ông và bài kiểm tra này các bạn Google nhé!

Bài toán:

Đang tồn tại mối quan hệ A tác động lên C.

Xét biến B

Câu hỏi là: Liệu B có đóng vai trò trung gian trong tác động của A lên C hay không

Như vậy ta có mô hình sau

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Kiểm định Sobel

Bước 1

Ước lượng 2 mô hình sau (B theo A và C theo A, B)

 

Output SPSS xuất hiện như sau (chỉ quan tâm đến những giá trị trích dẫn)

Bước 2: Tính thông kế Sobel

Thống kê này , nhiều người ký hiệu là Z nhé, vi nó tuân theo phân phối chuẩn

Dùng 1 trong 2 công thức tương đương trên nhé

Bước 3

So sánh giá trị Sobel tính được với giá trị tới hạn Z ở các mức ý nghĩa α tương ứng

+ Nếu giá trị thống kê Sobel nằm ngoài khoảng Z(-α/2) đến Z(α/2) thì ta kết luận rằng B có vai trò trung gian trong tác động của A lên C. Nếu sobel > Z(α/2) nghĩa là B gây ra tác động trung gian cùng chiều với tác đông A gây cho C. Nếu sobel <Z(-α/2) thì nghĩa là là B gây ra tác động trung gian ngược chiều với tác đông A gây cho C (kìm hãm tác đông của A lên C)

+ Ngược lại nếu thống kê sobel nắm trong khoảng trên thì ta kết luận rằng B không có vai trò trung gian trong tác động của A lên C

Một số giá trị Z(α/2) hay dùng là Z(0,1/2)=1,645;  Z(0,05/2) =1,960 và Z(0,01/2) = 2,576

Kiểm định được thực hiện với cỡ mẫu lớn (bậc tự do cũng lớn theo), khi đó phân phối Student xấp xỉ phần phối chuẩn. Vì vậy để tra cứu giá trị Z ở mức ý nghĩa khác các bạn có thể qua trang bảng phân phối Student ở bậc tự do rất lớn (hàng cuối)

Máy tính Sobel Test online

Nếu các bạn ngại tính toán bằng tay hay không có máy tính bỏ túi thì có thể thử sử dụng máy tính online

Đây là 2  trang ứng dụng trực tuyến mà mình biết hỗ trợ thực hiện kiểm định Sobel. Các bạn chỉ cần truy cập, điền các thống số cần thiết trong công thức mà mình đã giới thiệu ở bài trước rồi nhần nút Caculate (Tính toán) là phần mềm tự động trả về thống kê sobel và p-value

https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=31

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm

Series Navigation<< Biến trung gianPhân tích biến trung gian trên SPSS bằng PROCESS macro By Andrew F. Hayes >>