Kiểm định so sánh giá trị trung bình với SEM

This entry is part 13 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Xét bài toán

Đánh giá sự khác biệt về biến Y (trong mô hình SEM đang xét) giữa sinh viên 2 khối ngành khoa hoạc tự nhiên và khoa học xã hôi. Biến ngành học được cho trong bộ dữ liẹu là nganh=1 nếu là sinh viên KHTN và =0 nếu là sinh viên ngành xã hội

Cách các bạn nghĩa đến trước tiên là tính biến đại diện và chạy 1 bài kiêm tra Independent sample t test phải không? MÌnh cũng ưa thích cách này. Xem lại bài viết nếu bạn muốn: https://vaxidi.com/independent-sample-t-test

Kết quả như sau, mình sẽ để đây để lát tiện so sánh

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Bài kiểm tra Independent Sample t test

Cách thứ 2 chính là bạn vẽ luôn model này và chạy luôn trên AMOS

Kết quả thu được như sau

So sánh 2 kết quả chắc chắn các bạn đã có câu trả lời rằng chúng gần như tương đương nhau phải không

+ so p và sig

+ so CR và t-value

+ so SE và SE

+ so estimate và Mean Diffirence

Ở đây có sự ngược dấu do thứ tự đưa biến vào trong bài independent sam ple t test thôi.

Kết quả đó chính là ngành khoa hoạc tự nhiên có Y thấp hơn ngành xã hội

Vậy có thể mở rộng bài one-way anova và nên chạy spss hay amos cho các bài dạng này chúng ta sẽ cùng xem xét tiêp nhé

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2 3