Kiểm định phương sai sai số thay đổi trên SPSS

This entry is part 17 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

Mình viết bài viết này cho phiên bản SPSS26. Bản 22 thì chưa thấy có, 26 thì chắc chắn có còn mấy bản ở giữa do mình không cài nên không biết có tích hợp không, các bạn có thể thử nhé.

Bài viết đề cập đến 1 số thủ tục kiểm tra Phương sai sai số thay đổi và Cách khắc phục nó trên SPSS

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Các kiểm đinh cơ bản

Tiếp tục trở lại với bộ dữ liệu vẫn dùng, các bạn có thể tìm ở đây: https://vaxidi.com/du-lieu-minh-hoa-cac-bai-viet-phan-khuyet-tat-mo-hinh

Thao tác trên phần mềm

Chúng ta sẽ hồi quy luôn mô hình ở đây, tất nhiên sẽ không có 1 số tính năng như ở phần Regressions > Linear

Bước 1: Analyze > General Linear Model > Univariate

Bước 2: Setup

Đưa biến phụ thuộc và độc lập vào như hình (Các biến độc lập đưa vào phần Covariate)

Tại đây có 4 kiểm định, bạn thích dùng cái nào cũng được. White mình thấy trên thế giới ưa chuộng nhất. Ở đây mình sẽ tích luôn vào cả 4 cái nhé

Nếu các bạn dùng kiểm định Breusch-Pagan hay F test thì nhấn và nút model tương ứng ngay bên dưới và hiệu chỉnh 1 chút nhé

Có 3 lựa chọn

+ 1 là phần mềm sẽ hồi quy bình phương phần dư theo giá trị dự đoán của biến phụ thuộc (kiểm định giản lược để tăng thêm bậc tự do cho hàm hồi quy phụ)

+ 2 là sẽ hồi quy theo các biến độc lập, đúng như lý thuyết trình bày, các bạn có thể xem mấy bài viết trước

+ 3 là dùng biến nào, bỏ biến nào sẽ tuỳ ý hiệu chỉnh.

Ở đây mình thử dùng cái số 2 để đối chiếu với các kiểm định đã tính bằng tay trước đó.

Sau đó nhấn Continuce và OK để tính toán

Kết quả

Dù bất kỳ kiểm định nào thì quy tắc đọc dựa vào sig cũng là (giả sử mức ý nghĩa α=0.05)

+ sig < 0.05 thì bác bỏ H0, tức là có hiện tượng PSSSTĐ

+ sig >0.05 thì kết luận mô hình không có PSSSTĐ. Đây là kết quả mong muốn

Khắc phục phương sai sai số thay đổi

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2