Kiểm định Friedman và Kendall’s W

This entry is part 5 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Cập nhật: 29/03/2022 bởi admin0

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Bài kiểm tra được đặt theo tên của Milton Friedman

Friedman Test là bài kiểm định phi tham số thay cho phép phân tích phương sai một chiều lặp lại One-way repeated measures ANOVA, xem tại đây: https://vaxidi.com/phan-tich-phuong-sai-mot-chieu-lap-lai

Trong trường hợp cỡ mẫu quá nhỏ, biến phụ thuộc là biến thứ bậc hay nó vi phạm giả định trong phân tích phương sai một chiều lặp lại One-way repeated measures ANOVA thì ta sẽ sử dụng bài kiểm tra thay thế này

Đây có thể coi là bài kiểm tra mở rộng của Kiểm định dấu-hạng Wilcoxon (signed-rank test)

Cặp giả thuyết được kiểm định

Thực hiện trên SPSS

Ví dụ sử dụng chung bộ dữ liệu với bài viết https://vaxidi.com/phan-tich-phuong-sai-mot-chieu-lap-lai

Bước 1: Thao tác như hình minh hoạ

Bước 2: Chọn hộp kiểm trong mục Test Type

Các bạn có thể chọn thêm thống kê W của Kendall là một chuẩn hoá của Friedman nhận giá trị từ 0 đến 1 (sẽ không đề cập kỹ ở đây)

Bước 3

Ở mục Statistic có thể chọn thêm lựa chọn (1) là thống kê mô tả và (2) là thống kê tứ phân vị

Cuối cùng nhấn Continuce và Ok để tính toán và thu được kết quả

Đọc kết quả

Phần 1 là thống kê mô tả các biến liên tục

Phần 2 là thống kê hạng trung bình của các biến. Ta có thế thấy sự hài lòng có vẻ tăng theo thời gian sau các lần đo

Phần 3 là các thống kê liên quan đến kiểm định Friedman. Ở đây sig <0.001 nên ta bác bỏ giả t huyết H0 đã nêu lúc đầu. Như vậy có thể khẳng định là có sự khác biệt về mức độ hài lòng của khác hàng ở các lần khảo sát.

Nếu bước trên tick thêm vào thêm thống kê W của Kendall thì bạn sẽ được báo cáo thêm về hệ số này ở bên dưới. Nó là 0.153

 

Series Navigation<< Kiểm định Kruskal-WallisKiểm định nhị thức Binomial Test >>