Kiểm định Breusch-Pagan (BP)

This entry is part 11 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

Chúng ta cùng bắt đầu với kiểm định tham số đầu tiên để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Ý tưởng

Giả sử hàm hồi quy là

Yi=β1+β2*x2i+β3*x3i+…… +ui (1)

σ2=α1+α2*x2+α3*x3 +…+ vi (2)

Nếu α2=α3=….= 0 thì σ2=α1 (không đổi)

Chúng ta cần kiểm định cặp giả thuyết sau

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?