Khuyết tật và kiểm tra khuyết tật trong mô hình hồi quy tuyến tính

This entry is part 24 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 26/09/2021 bởi admin0

Như đã biết một mô hình OLS muốn thoả mãn tính chất BLUE cần đáp ứng một số giả định nhất định. Nếu không thoả mãn thì mô hình đã gặp khuyết tật.

Loạt bài viết nói về cách kiểm tra các khuyết tật này trên phần mềm SPSS

Đây là 1 chủ đề khá dài nên chúng mình tách loạt bài này ra thành 1 phần riêng để tiện theo dõi

Link: https://vaxidi.com/series/khuyet-tat-mo-hinh

Series Navigation<< Có cần kiểm tra tương quan trước khi chạy hồi quyLàm đẹp một số đồ thị khi trình bày kết quả hồi quy tuyến tính >>