Khi nào tôi nên phân tích Cronbach’s Alpha?

This entry is part 9 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0

Câu hỏi: Khi nào tôi nên phân tích Cronbach’s Alpha?

Trả lời

+ Dựa vào các tính chất và ý nghĩa của hệ số này, bạn có thể nghĩ đến việc phân tích chỉ số này khi bạn cho rằng có 1 số câu hỏi (biến quan sát nào đó) đo lường cùng 1 khái niêm.

+ Nếu thu được 1 chỉ số alpha tốt có nghĩa là các biến này rất tương đồng. Và thay vì phân tích định lượng từng câu thì bạn có thể nghĩ đến việc tính 1 biến số đại diện (cho các biến quan sát) và phân tích nó

+ Nhưng để tránh sai lầm khi các biến số này quá nhiều và có thể không chỉ phản ánh 1 khái niệm bạn nên kết hợp với phân tích EFA.

Series Navigation<< Em đã có bảng dữ liệu rồi, có thể chạy phân tích Cronbach’s alpha được không?Một thang đo mà các đáp án rất đồng nhất, thể hiện sự nhất quán cao nhưng tại sao kiểm tra hệ số cronbach’s alpha vẫn không đạt? >>