Khi nào dùng independent sample t test và khi nào dùng one way anova?

This entry is part 20 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0

Nếu đây là câu hỏi dành cho mục đích kiểm định sự khác biệt về 1 biến phụ thuộc dạng liên tục giữa các nhóm của 1 biến phân loại thì câu trả lời ngắn gọn như sau

Dùng independent sample t test khi muốn kiểm tra sự khác biệt về giá trị trung bình của 2 nhóm. Dùng one way anova  khi muốn kiểm tra sự khác biệt về giá trị trung bình của 3 nhóm trở lên

Xem chi tiết về 2 kiểm định này

 

****

Series Navigation<< Xử lý hiện tượng một nhân tố nào đó chỉ có một biến quan sát duy nhất tải lên khi phân tích EFADùng one way anova thay thế independent sample t test có được không (khi biến phân loại chỉ có 2 nhóm)? >>