Khắc phục lỗi mở file .csv không phân cột trên Excel

This entry is part 4 of 4 in the series Giải đáp thực hành SPSS 2

Cập nhật: 18/10/2022 bởi admin1

Khi chạy các bạn trên Smart PLS chúng ta dùng data định dạng csv. Nhưng khi gửi qua gửi lại nó lại hay bị lỗi không phân cột trên excel. Vậy ở đây mình chỉ ra 2 cách đơn giản như sau

Cách 1

+ Kéo file csv lên google drive

+ Chột phải chọn Open with > Google Sheet (Mở bằng >Trang tính)

+ File > Download > chọn định dạng excel (.xlsx)

Ok bây giờ ta đã có 1 file excel đương nhiên sẽ mở băng excel và đẹp như excel.

Cách 2

+ Mở 1 trang trẳng excel

+ Qua tab data > from text

+ Trỏ đến file .csv cần mở

+ Step 1 không làm gì, chỉ nhấn Next

+ Step 2 tick thêm vào ô Comma rồi nhấn next

+ Step 3 nhân finish

+ Tiêp theo đưa chuột vào ô mà ta sẽ chọn là ô đâu tiên của bảng dữ liệu rồi nhấn OK

OK vậy là xong rồi đó. Hàng về!

Series Navigation<< Xử lý mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến