Hướng dẫn thao tác cơ bản với SPSS

This entry is part 2 of 8 in the series SPSS cơ bản

Cập nhật: 18/12/2021 bởi admin0

Để có thể xử lý dữ liệu trên SPSS ta cần nắm được những thao tác từ cơ bản đến nâng cao.

Trong loạt bài viết này các bạn sẽ đưỡng chỉ dẫn (hướng dẫn ) các thao tác cơ bản. Các thao tác nâng cao và phân tích sâu hơn sẽ đưỡc đề cập trong các loạt bài viết cụ thể trên Website này.

Nếu không có thời gian xử lý data các bạn có thể tham khảo các gói dịch vụ SPSS

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Một số nội dung được giới thiệu trên Website

Series Navigation<< Quy trình xử lý dữ liệu trong SPSSKhai báo biến và mã hoá dữ liệu >>