Hướng dẫn cách chạy các thủ tục cơ bản trên SmartPLS

Cập nhật: 05/11/2021 bởi admin0

Nhóm hỗ trợ nghiên cứu xin giới thiệu tới các bạn loạt bài viết hướng dẫn chạy Smart PLS cơ bản, bao gồm các kỹ thuật như:

+ Vẽ các mô hình phản xạ, mô hình cấu trúc tuyến tính SEM

+ PLS Algorithms

+ Kiểm định đột tin cậy của thang đo: Cronbach’s alpha, AVE, CR

+ Kiểm tra tính phân biệt

+ Kiểm tra tính hội tụ

+ Đánh giá hiện tượng đa cộng tuyến bằng hệ số VIF

+ Bostrapping và kiểm tra ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy

+ Đánh giá tác động trực tiếp, gián tiếp, tổng hợp

+ Đánh giá biến trung gian

+ Đánh giá biến điều tiết

+ Phép dò tìm (blindfolding)và sự liên quan dự báo Q2

+ Hệ số tác động f2

Trong quá trình xử lý dữ liệu, nếu cần dịch vụ hỗ trợ các bạn có thể liên hệ để ủng hộ nhóm: Mạnh Hùng (phone/zalo) 086 978 6862

Đường link tài liệu cập nhật năm 2021