Hướng dẫn biến đổi data mẫu

Chỉ thành viên có tài khoản mới có quyền đọc nội dung phía dưới.

Một số nội dung được đề cập là

Thay đổi số quan sát của bộ data ( thay đổi số phiếu)

Thay đổi số biến quan sát của 1 thang đo

Tăng giảm cronbach alpha

Hiệu chỉnh lấy thang đo tốt từ EFA

Đổi chiều dấu của 1 biến ở phần hồi quy

Tạo biến nhân khẩu

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?