Hồi quy biến điều tiết SPSS

Cập nhật: 19/10/2022 bởi admin1

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Bài toán

Xét quan hệ nhân quả X Y có quan hệ Y=f(X) (1)

Giả sử có 1 biến M có thể điều tiết mối quan hệ (1), ta chỉ cần chỉ ra có 1 hàm Y=g(X,M) trong đó có một hạng tử phụ thuộc vào cả X và M thì M sẽ có kả năng điều tiết quan hệ (1). Hạng tử phụ thuộc vào cả X và M được gọi là số hạng tương tác

Ví dụ (1) có dạng Y =b0 +b1*X

Thì hàm g(x) có thể có dạng sau

Y= b0 +b1*X +b2* X*M (*)

Y= b0 +b1*X +b2* X*M +b3*M (**)

Y= b0 +b1*X +b2*X*sinM + ….

Y= b0 +b1*X +b2*e^(X*M) + ….

Y= b0 +b1*X +b2*cos(X^M) + ….

……

Trong đó chỉ cần b2≠0 thì ta nói M điều tiết quan hệ X-> Y. (Thực tế điều này hay được dùng những không hoàn toàn chính xác. Vần đề này sẽ được nhắc đến ở cuối cùng của bài viết này)

Trên thực tế người ta thường dùng các hàm dạng * và ** để đánh giá khả năng điều tiết của M. Trong bài viết này mình cũng sẽ chỉ trình bày kỹ thuật này, vì nó là dạng hàm phổ biến nhất. Ngoài ra các dạng hàm khác các bạn có thể nghĩ ra và thử thoải mái, miễn phải bảo vệ được nó nhé.

Phần tiếp theo: https://vaxidi.com/truong-hop-bien-dieu-tiet-la-bien-phan-loai