Hiện tượng sig=0.000

This entry is part 5 of 6 in the series Kết quả vô lý

Cập nhật: 07/07/2022 bởi admin0

Nhiều người thấy sig toàn bằng 0.000 và bảo rằng sợ thầy cô nghi ngờ về kết quả ảo, sao sig lại bằng nhau thế

Câu trả lời như sau

  1. Bạn nhìn chũng bằng nau là vì phần mềm làm tròn đến 3 chữ số thập phân
  2. Muốn xem chính xác giá trị của nó thí click double (nháy chuột kép) 2 lần vào cái bảng chứa nó trên output rồi click thêm 1 lần lên trị số thống kê muốn xem

Ví dụ 1 trị sig trong thống kê hiện lên là 0.000 , còn giá trị xấp xỉ đúng của nó là 1.78*10^-22

  1. Thay vì xem sig thì xem trị thống kê tương ứng của nó, vị dụ với thống kê t trong hồi quy. Rõ ràng 3 thống kê t khác hẳn nhau nhưng giá trị sig hiển thị như nhau là 0.000 vì đã được làm tròn (tất nhiên nếu bạn không có kiến thức thống kê cơ bản cho phần này thì có thể không hiểu)

  1. Cùng xem qua đồ thị phụ thuộc của p value (trục tung) và thống kê t (trục hoành) để thấy xác xuất xuất hiện giá trị sig =0.000 là vô cùng lớn

Bảng thống kê sig và t tương ứng ở 1 số cỡ mẫu bên dưới. Dễ nhận thây gần như t >3.5 thì sig sẽ xuât hiện dưới dạng 0.000

Series Navigation<< Hệ số hồi quy của 2 biến độc lập có tương quan cao đều lớnQuan hệ giữa cỡ mẫu và sig trong hồi quy >>