Hệ số hồi quy của 2 biến độc lập có tương quan cao đều lớn

This entry is part 4 of 6 in the series Kết quả vô lý

Cập nhật: 07/07/2022 bởi admin0

Việc mong muốn hệ số hồi quy của 2 (hay nhiều) biến độc lập có tương quan cao đều lớn là hết sức vô lý. Điều các bạn mong muốn là 2 (các biến này) thể hiện tác động mạnh đến biến phụ thuộc. Chính xác thì các bạn đang mắc phải sai lầm được nêu ở đây: https://vaxidi.com/cac-sai-lam-hay-gap-khi-phan-tich-hoi-quy

Vấn đề 2 biến tương quan cao không thể cùng có hệ số hồi quy chuẩn hoá lớn có thể được giải thích bằng mấy ý như sau

+ Trường hợp 1: Hệ số hồi quy của chúng sẽ cùng nhỏ, tức là tất cả chúng đều không giải thích được nhiều cho biến phụ thuộc

+ Trường hợp 2: Chỉ có 1 biến có hệ số hồi quy lớn, các biến còn lại có hệ số hồi quy nhỏ, thậm chí đến mức không có ý nghĩa thống kê hoặc dấu của hệ số ấy đổi chiều luôn (Câu chyện này liên quan đến hệ số phóng đại phương sai và hiện tượng đa cộng tuyến mà các bạn có thể google thêm nhé)

Series Navigation<< Cronbach’s Alpha cao quáHiện tượng sig=0.000 >>