Hệ số biến thiên-coefficient of variation (CV)

This entry is part 1 of 1 in the series Chỉ số
  • Hệ số biến thiên-coefficient of variation (CV)

Cập nhật: 15/12/2020 bởi admin0

Hệ số biến thiên, tiếng Anh gọi là coefficient of variation, viết tắt là CV.

Hệ số biến thiên là một thước đo thống kê độ phân tán của các dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu so với giá trị trung bình. Nó là một thống kê hữu ích trong việc so sánh mức độ biến thiên của chuỗi dữ liệu này với chuỗi dữ liệu khác, cho dù giá trị trung bình của chúng rất khác nhau.

Công thức của hệ số biến thiên

Hệ số biến thiên = Độ lệch chuẩn / Giá trị trung bình

latex_249a17021922e38f9483aed06b5ea404-e949ab52a48e401aa2663ac7a7c644b4

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Hiểu rõ hơn về hệ số biến thiên

Hệ số biến thiên cho thấy mức độ biến thiên của dữ liệu trong một mẫu tương quan với giá trị trung bình của tổng thể. Trong tài chính, hệ số biến thiên giúp nhà đầu tư xác định được mức độ dao động hay rủi ro phải chịu để có lợi nhuận kì vọng của khoản đầu tư.

Trường hợp lí tưởng nhất là khi hệ số biến thiên, hay tỉ lệ của độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình, thấp. Việc này có nghĩa là tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận hợp lí. Lưu ý là nếu lợi nhuận kì vọng nằm ở mẫu số bằng 0 hoặc âm thì hệ số biến thiên có thể sẽ sai.

Hệ số biến thiên sẽ hữu ích khi sử dụng tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận làm cơ sở để quyết định đầu tư. Ví dụ, một nhà đầu tư ngại rủi ro sẽ xem xét những tài sản có độ dao động trong quá khứ thấp và mức sinh lời cao khi so tương quan với toàn thị trường hay ngành của nó. Ngược lại, những nhà đầu tư ưa mạo hiểm thường tìm cơ hội đầu tư vào những tài sản có độ dao động trong quá khứ cao.

Ví dụ về việc sử dụng hệ số biến thiên khi quyết định đầu tư

Một nhà đầu tư ngại rủi ro mong muốn đầu tư vào một quĩ đầu tư. Anh ấy chọn được ba quĩ đầu tư A, B, C. Sau đó anh ấy phân tích số liệu về lợi nhuận và độ dao động của các quĩ này trong vòng 15 năm qua. Anh ấy cho rằng trong tương lai dài hạn, những quĩ này sẽ đem lại kết quả tương tự như vậy. Thông tin anh ấy phân tích được từ ba quĩ này là:

– Quĩ A có lợi nhuận hàng năm là 5,47% và độ lệch chuẩn là 14,68%. Hệ số biến thiên của quĩ A là 2,68.

– Quĩ B có lợi nhuận hàng năm là 6,88% và độ lệch chuẩn là 21,31%. Hệ số biến thiên của quĩ B là 3,09.

– Quĩ C có lợi nhuận hàng năm là 7,16% và độ lệch chuẩn là 19,46%. Hệ số biến thiên của quĩ C là 2,72.

Dựa vào số liệu trên, nhà đầu tư này quyết định đầu tư vào quĩ A hoặc quĩ C vì tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận khá giống nhau và tốt hơn so với quĩ B.

Link bài viết tại: https://vietnambiz.vn/he-so-bien-thien-coefficient-of-variation-cv-la-gi-nhung-dac-diem-can-luu-y-20191121233238319.htm