Giới thiệu loạt bài viết về Hồi quy tuyến tính trên SPSS

This entry is part 2 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 13/08/2021 bởi admin0

Có thể nói đây là phân tích được dùng nhiều nhất trên phần mềm SPSS

Chủ đề này sẽ được chia nhỏ thành các loạt bài viết sau, cho cả mô hình gồm 1 và nhiều biến độc lập

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Hồi quy tuyến tính

+ Hướng dẫn các thao tác chạy cơ bản trên phần mềm

+ Đọc kết quả và một số kiểm định cơ bản

Khuyết tật mô hinh

Loạt bài nói về việc kiểm tra một số giả đinh thương gặp để trình bày vào bài

Mở rộng về hàm hồi quy

+ Biến điều tiết

+ Biến giả

+ Một số phương trình hồi quy suy biến

Series Navigation<< Phân tích hồi quy tuyến tính trên SPSSHồi quy và hồi quy tuyến tính >>