Gặp hiện tượng hệ số KMO nhỏ hơn 0.5 (KMO<05) thì phải làm sao?

This entry is part 12 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0

Nhắc lại về tầm quan trọng của hệ số KMO tại đây: https://vaxidi.com/he-so-kmo-va-kiem-dinh-cua-bartlett

Thông thường hệ số này luôn thỏa mãn tiêu chuẩn KMO >=0,5. Dấu bằng xảy ra khi bạn phân tích nhân tố với 2 items.

Tuy nhiên KMO vẫn có thể xuống rất thấp mà nguyên nhân dẫn tới việc này đó là cỡ mẫu quá nhỏ, xấp xỉ với số biến quan sát.

Rất đơn giản, trong trường hợp này hãy tăng cỡ mẫu lên để phân tích bằng cách thu thấp thêm dữ liệu

Một ví dụ về hiện tượng KMO <0,5

 

 

 

 

 

Rất nhiều bạn thưc hiện pilot và phân tích nhân tố trên mẫu đó. Ví dụ 1 bộ thang đo có 25 biến quan sát mà mang phân tích với cỡ mẫu 30 thì rất có thể xảy ra điều này.

NHìn chung người đã có tiêu chuẩn về cỡ mẫu khi phân tích nhân tố. Khi mà cỡ mẫu không đủ tin cậy để phân tích nhân tố thì mình cũng không hiểu các bạn cố tình chạy nó để làm gì?

Series Navigation<< Lỗi không xuất hiện bảng KMO and Bartlett’s Test và thông báo “This matrix is not positive definite”Chọn phép xoay và phép trích nào khi phân tích EFA? >>