Em đã có bảng dữ liệu rồi, có thể chạy phân tích Cronbach’s alpha được không?

This entry is part 8 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0

Câu hỏi: Em đã có bảng dữ liệu rồi, có thể chạy phân tích Cronbach’s alpha  được không

Trả lời:

Tất nhiên là được. Bạn cứ đưa số liệu vào là phầm mềm chạy ra kết quả thôi. Nhưng bạn phải lưu ý xem mục đích chạy để làm gì, hệ số thu được có ý nghĩa gì?

Thường bạn có thể chạy nếu có ý định kiểm tra xem tập hợp 1 số biến quán sát nào đó có chung tính chất không và rút gọn tập hợp 1 số biến đó thành 1 biến đại diện để thực hiên phân tích nào đó

Xem lại loạt bài viết này: https://vaxidi.com/do-tin-cay-cua-thang-do

Lưu ý rằng khi muốn rút gọn tập hợp 1 số biến đó thành 1 biến đại diện để thực hiên phân tích nào đó bạn nên thực hiện thêm phân tích nhân tố khám phá EFA để chắc chắn về tính chất chung của các biến quan sát cùng nhóm >>> https://vaxidi.com/phan-tich-nhan-to-kham-pha-efa-exploratory-factor-analysis

Series Navigation<< Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items là gì? Dùng hệ số này hay Cronbach’s Alpha để phân tích?Khi nào tôi nên phân tích Cronbach’s Alpha? >>