Đưa kết quả One-way ANOVA vào bài viết

Đây là kiểm định so sánh trung bình nhiều mấu độc lập phổ biến nhất. Với biến phụ thuộc liên tục và cỡ mẫu của mối nhóm trên 30 thì ta có thể dùng ngay bài kiểm tra này mà không quan tâm tính phân phối chuẩn của biến phụ thuộc trong từng nhóm.

Trong quá trình hỗ trợ thì mình để ý các giả định cũng không được giáo viên yêu cầu quá khắt khe, do đó các bạn có thể ung dung sử dụng luôn bài kiểm tra này mà bỏ qua hết các giả định về dữ liệu. Giả dụng duy nhất cần kiểm tra là phương sai biến độc lập bằng nhau giữa các nhóm

Tài liệu dưới đây được biến soạn bởi Hỗ trợ nghiên cứu dành cho các khách hàng của mình. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo và không bắt buộc

Xem lại bài viết trước https://vaxidi.com/so-sanh-bang-one-way-anova để thấy rằng 1 thủ tự one way anova khá phức tạp (ở việc chia ra nhiều trường hợp kết quả) với các bước kiểm tra phương sai đồng nhất, phân tích ANOVA, phân tích sâu theo cặp. Như vậy để kết hợp các kết quả này các bạn hãy linh hoạt. Dưới đây mình sẽ demo 2 trường hợp phân tích theo tiến trình sau

  1. Phương sai đồng nhất > Phân tích ANOVA không có sự khác biệt
  2. Phương sai không đồng nhất > Phân tích ANOVA (dùng Welch’s F chỉ ra sự khác biệt) > Kiểm định sâu để đưa ra kết luận

Trường hợp 1

Output được cho như sau

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2 3