Đưa kết quả Independent sample t test vào bài viết

Đây là kiểm định so sánh trung bình 2 mẫu độc lập phổ biến nhất. Với biến phụ thuộc liên tục và cỡ mẫu của mối nhóm trên 30 thì ta có thể dùng ngay bài kiểm tra này mà không quan tâm tính phân phối chuẩn của biến phụ thuộc trong từng nhóm.

Trong quá trình hỗ trợ thì mình để ý các giả định cũng không được giáo viên yêu cầu quá khắt khe, do đó các bạn có thể ung dung sử dụng luôn bài kiểm tra này mà bỏ qua hết các giả định về dữ liệu. Giả dụng duy nhất cần kiểm tra là phương sai biến độc lập bằng nhau giữa các nhóm

Tài liệu dưới đây được biến soạn bởi Hỗ trợ nghiên cứu dành cho các khách hàng của mình. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo và không bắt buộc

Bạn có thể xem lại nội dung và cách thực hiện Independent sample t test ở đây: https://vaxidi.com/independent-sample-t-test

Bài viết chia ra 2 trường hợp là phướng sai biến phụ thuộc giữa 2 nhóm đồng nhất và không đồng nhất

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2