Dữ liệu mẫu

This entry is part 1 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Các ví dụ trong phần này dùng file data ở link sau

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?