Cùng 1 bộ data mà nhiều người chạy có thể chạy EFA ra nhiều kết quả khác nhau hay không?

This entry is part 14 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0

Câu hỏi: Cùng 1 bộ data có thể chạy EFA ra nhiều kết quả khác nhau hay không?

Trả lời:

Có chứ.

Kết quả phân tích sẽ tuỳ thuộc các yêu tố sau

+  phép xoay

+ phép trích

+ thứ tự loại biến

+ quan điểm chủ quan khi chọn số thành phần giữ lại. Xem thêm bài viết: https://vaxidi.com/cac-tieu-chi-lua-chon-so-nhan-to-duoc-trich-xuat

Như vậy khi trình bày bài các bạn cứ tự tin trình bày quy trình làm và kết quả tương ứng nhé.

Series Navigation<< Chọn phép xoay và phép trích nào khi phân tích EFA?Chạy EFA ra các kết quả khác nhau từ một bộ dữ liệu có vấn đề gì không? >>