Cronbach’s Alpha dao động trong khoảng nào?

This entry is part 6 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0

Câu hỏi: Cronbach’s Alpha dao động trong khoảng nào?

Trả lời:

Nhiều người vẫn tưởng tượng rằng hệ số này nằm từ 0 đến 1 hoặc -1 đên 1. Sự thật thì Alpha có thể tiệm cận 1 và cũng không có giá trị nhỏ nhất, nó có thể tiến đến âm vô cùng

Nhiều phần mềm  và các báo cáo kết quả quy ước rằng 1  biến quan sát tạo ra 1 thang đo có cronbach’s alpha đúng bằng 1. Tất nhiên khi nhìn vào công thức tính của nó nếu k=1 thì bạn sẽ thấy hệ số alpha không xác định

>>> Xem thêm:  https://vaxidi.com/he-so-cronbachs-alpha-cach-tinh-va-mot-so-tieu-chuan

Series Navigation<< Nếu loại 1 biến được alpha tốt hơn thang đo hiện tại thì có cần loại biến đó không?Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items là gì? Dùng hệ số này hay Cronbach’s Alpha để phân tích? >>