Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items là gì? Dùng hệ số này hay Cronbach’s Alpha để phân tích?

This entry is part 7 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0

Câu hỏi: Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items là gì? Dùng hệ số này hay Cronbach’s Alpha để phân tích?

Trả lời

Đây là hệ số alpha được tính với các biến quan sát đã chuẩn hoá ( giả định phương sai các biến quan sát là bằng nhau).

Trên thực tế điều này gần như không bao giờ xảy ra. Vì vậy hãy sử dụng Cronbach’s Alpha bình thường để phân tích (thực tế 2 hệ số này cũng không chênh lệch nhiều lắm)

Series Navigation<< Cronbach’s Alpha dao động trong khoảng nào?Em đã có bảng dữ liệu rồi, có thể chạy phân tích Cronbach’s alpha được không? >>