Có đưa biến nhân khẩu vào mô hình hồi quy hay không?

This entry is part 15 of 20 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Đang cập nhật

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?