Có cần thiết phải thực hiện nghiên cứu hay không?

This entry is part 1 of 6 in the series Quy trình thực hiện nghiên cứu

Cập nhật: 23/08/2020 bởi admin0

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Nghiên cứu để làm gì?

Mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu là dựa vào các thông tin có được từ nghiên cứu để RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

Nói như vậy để thấy rằng nếu như nguồn thông tin để ra quyết định đã có, đầy đủ và đáng tin cây ở mức chấp nhận được thì sẽ không cần làm nghiên cứu nữa

Ví dụ như:

  • Thông tin này có thể mua, xin hay hack từ một bên khác
  • Dựa vào các nghiên cứu đã có sẵn

Trở lại với vấn đề của những người đang đọc bài viết này

Tất nhiên rồi, nếu đang đọc những dòng này thì có lẽ 99,9999% các bạn đang bắt buộc phải thực hiện nghiên cứu. Có như vậy chúng ta mới có thể qua môn, tốt nghiệp, hay đủ điều kiện để làm gì đó,…..

Như vậy bài viết này chỉ gọi là viết sơ sơ và chém gió cho vui, để chúng ta cùng bắt tay vào nghiên cứu. Đây có thể là môn học cuối cúng, những tín chỉ cuối cuồng của 1 giai đoạn học tập, thậm chí có thể là cuối cùng trong cuộc đời bạn

Chúng ta cùng tiếp tục với series bài viết với chủ đề Quy trình thực hiện nghiên cứu. Mời các bạn đọc các bài viết tiếp theo nhé

Series NavigationLựa chọn đề tài nghiên cứu sao cho đảm bảo tính chất bài mà vẫn nhàn? >>