Chuẩn hoá một biến trong SPSS

This entry is part 3 of 5 in the series Thống kê mô tả cơ bản

Cập nhật: 26/03/2022 bởi admin0

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Bước 1

Bước 2

Đưa biến cần chuẩn hoá vào (có thể làm với nhiều biến cùng lúc) và tick vào ô Save standardized as variable

Bước 3: Nhấn OK

Ta thu được kết quả trong file data là một cột biến mới đã được chuẩn hoá, bắt đâu băng chữ Z

Để xem xét khoảng cách tới trung tâm biến (giá trị 0) ta có thể săp xếp cột biến này theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Nhấn chuột phải vào cột biến đó và chọn như hình .

Xem thêm: Dịch vụ SPSS

Series Navigation<< Thống kê Trung vị, ModeVăn mẫu: Xác định cỡ mẫu trong các bài chạy EFA và Hồi quy >>