Chọn phép xoay và phép trích nào khi phân tích EFA?

This entry is part 13 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0

Câu hỏi : Chọn phép xoay và phép trích như thế nào?

Trả lời:

Không có tiêu chuẩn. Tuỳ theo mục đích của các bạn thôi. Giống như nấu món ăn, dùng dụng cụ gì, gia vị gì là ở đầu bếp, miễn ra được món ăn

Ở VN có 2 dạng chính và cách chạy như sau, các bạn tham khảo thêm

+ Dạng 1: Bước sau chạy hồi quy tuyến tính trên SPSS. Dùng phép trích Principal Component và phép xoay Varimax. Chạy riêng biến độc lập và biến phụ thuộc

+ Dạng 2: Bước sau vẽ và phân tích CFA. Dùng phép trích Principal axis factoring và phép xoay Promax. Chạy chung các biến 1 lần

Bài viết sau có thể sẽ cung cấp thêm thông tin hữu ích cho bạn: https://vaxidi.com/chay-efa-chung-hay-rieng

Series Navigation<< Gặp hiện tượng hệ số KMO nhỏ hơn 0.5 (KMO<05) thì phải làm sao?Cùng 1 bộ data mà nhiều người chạy có thể chạy EFA ra nhiều kết quả khác nhau hay không? >>