Chạy mô hình trên Amos

This entry is part 7 of 10 in the series Sử dụng AMOS

Cập nhật: 09/03/2023 bởi admin0

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Bước 1

Trước khi ước lượng mô hình ta cần chỉ định dữ liệu tương ứng với mô hình băng cách nhân nút select data và dẫn đến file data tương ứng

Lưu ý răng khi chạy thì trong thư mục chưa file mô hình sinh rat rất nhiều file khác. Vì vây các mô hình ta nên để vào 1 thư mục riêng biệt trước khi chạy cùng với file data

Bước 2

Sau đó ta có thể nhấn nút caculate để tính toán

Bước 3: Xem kết quả

Nhấn vị trí số 1 để xem tóm tắt các hệ số ước lượng trên từng đường dẫn ngay trên mô hình

Nhấn vị trí số 2 để chuyển đổi giữa hệ số chuẩn hoá và chưa chuẩn hoá

Nhận vị trí số 3 để xem output đầy đủ dạng text (Bài viết sau)

 

Series Navigation<< Cài đặt Output cơ bản trên AmosCác chỉ số trên Output >>