Chạy mô hình Logit trên SPSS: Trường hợp biến độc lập là biến liên tục

This entry is part 3 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

Bài viết mình hoạ các thao tác và phân tích cơ bản mô hình hồi quy nhị phân trên SPSS

Sử dụng bộ dữ liệu về chỉ số hạnh phúc năm 2019, tên là happy 2019-ex1.sav, đường dẫn tải về các bạn xem ở đây: https://vaxidi.com/bo-du-lieu-ve-chi-so-hanh-phuc-nam-2019

Một số biến số trong tệp data

Xep_hang: Xếp hạng quốc gia, số càng nhỏ càng hạnh phúc

Quoc_gia: Tên quốc gia, vùng lãnh thổ

Diem_so: Điểm dùng để xếp hạng

GDP_bq: Điểm số về GDP bình quân

Ho_Tro_XH: Điểm số về hỗ trợ xã hội

T_tho: Điểm số về tuổi thọ khỏe mạnh

Tu_do: Điểm số về quyền tự do lựa chọn cuộc sống

Hao_phong: Điểm số về sự hào phóng

Tham_nhung: Điểm số về nhận thức về tham nhũng

Hanh_phuc: 1= hạnh phúc, là các quốc gia có điểm trên 5 (98 nước đầu tiên). 0= không hạnh phúc (59 nước còn lại)

Thủ tục chạy cơ bản

Bước 1: Analyze -> Regression -> Binary Logistic…

E:\a\10.PNG

Bước 2: Đưa biến

Đưa biến độc lập và ô Dependent

Đưa các biến phụ thuộc vào ô Covariantes

Phương pháp đưa biến để mặc định là Enter

Bước 3: Tại mục Save bạn có thể chọn 1 số lựa chon

(Không bắt buộc- mà tùy mục đích ở sau)

+ Chọn Probabilities nếu muốn lưu lại các xác xuất dự đoán theo model

+ Chọn Group membership nếu muốn lưu lại các nhóm dự đoán theo model

+ Chọn 1 khoảng cách (từ điểm dự đoán đế điểm thực) tại mục Infuluence, Nếu chọn người ta hay chọn Cook’s

+ Tại mục Residuals (phần dư) có thể chọn các phần dư muốn lưu, người ta hay chọn Studentized

E:\a\11.PNG

Bước 4: Tại mục Opptions…

Chọn kiểm định Hosmer-Lemeshow , (sau đây sẽ gọi là kiểm định H-L hoặc HL) để đánh giá độ phù hợp của mô hình

E:\a\12.PNG

Cuối cùng nhấn OK để được kết quả ở output.

Cách đọc output sẽ có ở bài viết tiếp theo

Đọc kết quả mô hình Logit từ output

Tại output của SPSS có một số thông tin cơ bản như sau

Tại Beginning Block

Đây là lúc phần mềm bắt đầu ước lượng, từ việc chưa đưa biến độc lập nào vào, sau đó thử nghiệm mô hình với từng biến độc lập

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2 3 4 5 6