Chạy EFA ra các kết quả khác nhau từ một bộ dữ liệu có vấn đề gì không?

This entry is part 15 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0

Hiện tương 1 bộ dữ liệu nhưng đưa cho nhiều bạn trong nhóm hoặc cả 1 lớp chạy nhưng lại xuất bản ra những kết quả khác nhau. Diều này là HẾT SỨC BÌNH THƯỜNG. Liệu có hợp lý?

Trả lời: Không có vấn đề gì cả.

Lý do là có thể sai khác 1 chút ở việc giữ hay loại biến thì làm các kết quả về sau khác nhau chút xíu thôi. Vốn dĩ không thể cầu toàn vì sau mối bước thì các kết quả thu được đều đã bị suy biến phần nào thông tin từ tệp dữ liệu gốc mà.

Ví dụ chạy EFA xong thì tông phương sai giả thích còn 70% nghĩa là data chỉ còn 70% thông tin. Chạy hồi quy thì các biến đã suy biến lại giải thích được 60% nhau chẳng hạn (R square =0.6)

Series Navigation<< Cùng 1 bộ data mà nhiều người chạy có thể chạy EFA ra nhiều kết quả khác nhau hay không?Khi chạy EFA cho toàn bộ thang đo rồi, có cần chạy lại cho từng factor nhỏ thu được hay không? >>