Relative Content

Thực hành SPSS cơ bản

Đọc thêm: So sánh hệ số hồi quy giữa các nhóm khi phân tích đa nhóm trên AMOS

This entry is part 15 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Với phần mềm Smart PLS ta dễ dàng có được sự so sánh hệ số hồi quy giữa các nhóm (đôi một với nhau) khi phân tích đa nhóm. Xem thêm: https://vaxidi.com/phan-tich-da-nhom-va-xu-ly-bien-dieu-tiet-phan-loai-tren-smartpls Trên amos không hỗ trợ tính toán này, do đó ta cần 1 thống kê thủ công cho phần này. Tương tự trên […]

Đọc thêm: Phân tích đa nhóm với mô hình hồi quy tuyến tính trên SPSS

This entry is part 10 of 20 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Chắc hẳn các bạn đã nghe đến thủ tụ phân tích đa nhóm trên Amos hay Smart PLS nhưng ít nghe đến trên SPSS phải không? Hãy cùng theo dõi loạt bài viết về chủ đề phân tích đa nhóm tại link sau: https://vaxidi.com/tag/phan-tich-da-nhom Cùng trở lại với bài viết này, chúng tôi sẽ giới […]

Đọc thêm: Phân tích Summary Independent sample t test: Kiểm định t 2 mẫu độc lập tóm tắt trên SPSS 26+

Bài hướng dẫn phân tích Summary Independent sample t test Mở đầu Bắt đầu từ SPSS 26 chúng ta nhận thấy kiểm định này đã được thêm vào SPSS. Các bạn có thể gọi kiểm định này theo hình minh họa phía dưới Như hướng dẫn ở các bài học trước, thủ tục phân tích […]

Phân tích phương sai 2 chiều Two-way-ANOVA

This entry is part 6 of 6 in the series Phân tích phương sai

Mở đầu ANOVA hai chiều được sử dụng để xác định liệu có hiệu ứng tương tác giữa hai biến độc lập trên một biến phụ thuộc liên tục hay không (tức là nếu tồn tại hiệu ứng tương tác hai chiều). Theo nhiều cách, ANOVA hai chiều có thể được coi là một phần […]

Biến điều tiết- Phần 6: Sống chung với đa cộng tuyến

This entry is part 8 of 20 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Phương pháp 5: Sống chung với đa cộng tuyến Trường hợp này mình đề xuất kỹ thuật mà trong đó ta sẽ đưa biến tích được nhân trực tiếp, không cần chuyển đôi về phân loại hay không cần mean-center. (Kế cả có mean center hay không thì nếu mô hình có nhiều quan hệ […]