Relative Content

Thực hành AMOS

Đọc thêm: So sánh hệ số hồi quy giữa các nhóm khi phân tích đa nhóm trên AMOS

This entry is part 15 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Với phần mềm Smart PLS ta dễ dàng có được sự so sánh hệ số hồi quy giữa các nhóm (đôi một với nhau) khi phân tích đa nhóm. Xem thêm: https://vaxidi.com/phan-tich-da-nhom-va-xu-ly-bien-dieu-tiet-phan-loai-tren-smartpls Trên amos không hỗ trợ tính toán này, do đó ta cần 1 thống kê thủ công cho phần này. Tương tự trên […]

Biến tiềm ẩn bậc cao

This entry is part 22 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Việc sử dụng biến tiềm ẩn bậc cao ( thường là bậc 2 nhưng cũng có những bậc cao hơn nhứ 3,4,…. Tuy nhiên ít gặp hơn) có 2 lý do sau đây. Có những khi là tuỳ chọn nhưng có những khi là bắt buộc. Xem lại về khái niệm Biến tiềm ẩn: https://vaxidi.com/khai-niem-bien-tiem-an […]

Xử lý biến điều tiết dạng liên tục

This entry is part 16 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Mở đầu Trước hết các bạn xem lại các kỹ thuật xử lý biến điều tiết ở đây: https://vaxidi.com/bien-dieu-tiet SEM chỉ là 1 trường hợp đặc biệt của hồi quy tuyến tính, do đó các bạn có thể tìm cách áp dụng các kỹ thuật được trình bày ở bài viết trên vào. Sẽ không […]