Relative Content

Thủ thuật

Đa cộng tuyến trong SEM

This entry is part 21 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Xử lý khi gặp hiện tượng đa cộng tuyến

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Có cần bỏ các biến không có ý nghĩa thống kê ra khỏi mô hình và thực hiện hồi quy lại không?

This entry is part 15 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Đây là vấn đề mà có thể các bạn sẽ thấy có 2 trường phái xử lý khác nhau nếu các bạn tham khảo nhiều bài. Bài viết dưới đây sẽ nêu quan điểm để giải quyết vấn đề này, các bạn cùng theo dõi nhé   còn nữa … Để xem tiếp các nội […]

Một số thủ thuật khi phân tích EFA trên SPPS: Kỹ thuật 1: Chỉ định số nhân tố được trích

This entry is part 15 of 35 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Các kỹ thuật này không chỉ dành riêng cho PCA mà nói chung cho các phân tích EFA trên SPSS. Sau khi đọc xong bài viết này các bạn chắc chắn sẽ có kỹ năng phân tích EFA tốt hơn, cũng sẽ loại bỏ đi 1 số thao tác và chỉ định cứng nhắc khi […]