Relative Content

Nghiên cứu khoa học

Đọc thêm: Chạy EFA chung hay riêng

This entry is part 33 of 35 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Hôm qua có 1 bạn hỏi mình hai câu hỏi + Chạy EFA chung cho biến độc lập và biến phụ thuộc có được không + Các thông số vẫn y như chạy riêng cho biến độc lập đc ko Mình có hỏi lại 2 câu hỏi và nhận được câu trả lời như sau […]

Phân tích đa nhóm và xử lý biến điều tiết phân loại trên SmartPLS

This entry is part 17 of 23 in the series SMART PLS

Ý tưởng phân tích đa nhóm trên SmartPLS Ý tưởng phân tích đa nhóm trên SmartPLS rất trực quan. Đơn giản là bạn chia bộ dữ liệu ra thành nhiều nhóm, không nhất thiết phải độc lập với nhau. Ví dụ giới tính nam và nữ là 2 nhóm độc lập nhưng giới tính nam […]