Relative Content

Luận văn

Phần 5: Viết phương trình hồi quy

This entry is part 12 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Giả sử ta thu được kết quả hồi quy như hình sau Dưới đây là đề xuất cho bạn về việc Viết phương trinh hồi quy từ kết quả trên SPSS + Chỉ cần dừng ở bảng kết quả ước lượng các hệ số để phân tích, không cần phải viết ra các hàm hồi […]

Tổng hợp kết quả hàm hồi quy lên bảng 1 cột

This entry is part 27 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Đọc thêm: Bootstrapping và các kết quả trên SmartPLS

This entry is part 9 of 23 in the series SMART PLS

Bài viết này chúng ta sẽ thảo luận thêm về các chỉ số được tính toán bằng kỹ thuật Boostrapping cũng như cách thức trình bày nó trong bài, chọn đưa các cột kết quả nào vào bài cho hợp lý Hiểu các kết quả Kết quả sẽ trả về cho chúng ta 6 cột […]