Relative Content

Chưa được phân loại

Ứng dụng mô hình PLS-SEM đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Sài Gòn

Ứng dụng mô hình PLS-SEM đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Sài Gòn TS. ĐINH KIỆM (Nguyên Trưởng khoa Quản lý Nguồn nhân lực – Trường Đại học Lao động Xã hội […]

Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (PLS-SEM) phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mạng di động Vinaphone của khách hàng tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

TS. ĐINH KIỆM (Nguyên Trưởng Khoa Quản lý Nguồn nhân lực, Trường Đại học Lao động Xã hội (CSII) TP. Hồ Chí Minh) – NGUYỄN THANH VIỆT (Giám đốc Vinaphone huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) TÓM TẮT Nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mạng di động Vinaphone […]

Hướng dẫn biến đổi data mẫu

Chỉ thành viên có tài khoản mới có quyền đọc nội dung phía dưới. Một số nội dung được đề cập là Thay đổi số quan sát của bộ data ( thay đổi số phiếu) Thay đổi số biến quan sát của 1 thang đo Tăng giảm cronbach alpha Hiệu chỉnh lấy thang đo tốt […]