Relative Content

Chỉ số thống kê

Đọc thêm: Hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation trong phân tích Cronbach’s Alpha

This entry is part 18 of 20 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Bài viết này giúp giải đáp câu hỏi tương quan biến tổng là gì Hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation là gì? Nội dung thuôc về hotronghiencuu.com © 2022All Rights ReservedOriginal content here is published under these license terms: X License Type:Read OnlyLicense Abstract:You may read the original content in the context in which it is published (at this […]

Hệ số tác động năng lực dự đoán q2 (q Square)

This entry is part 12 of 23 in the series SMART PLS

Xậy dựng công thức tính hệ số tác động q2 Các giá trị Q2 được ước lượng bởi quy trình dò tìm đánh giá năng lực tốt như thế nào của một mô hình đường dẫn trong việc dự báo các giá trị quan sát được ban đầu. Tương tự như hệ số tác động […]

Phép dò tìm (Blindfolding) và khả năng dự báo ngoài mẫu Q2

This entry is part 11 of 23 in the series SMART PLS

Chỉ số Q2 Bên cạnh chỉ số R2, để đánh giá mức độ chính xác dự báo các bạn cũng kiểm tra giá trị Q2 (Geisser, 1974; Stone, 1974). Đo lường này là một chỉ số của năng lực dự báo ngoài mẫu (out-of sample predictive power) trong mô hình. Khi PLS-SEM thể hiện sự […]

Hệ số tác động f2 (f Square) trên phần mềm SmartPLS

This entry is part 10 of 23 in the series SMART PLS

Trong phân tích PLS SEM trên SmartPLS ta hay bắt gặp các bài phần tích nhắc đến chỉ số f2 (f square- hay f bình phương). Chúng ta sẽ bắt gặp thêm những cái tên như chỉ số Effect Size f2, hệ số tác động f2,….. Đây là một chỉ số không mới, đặc biệt […]