Relative Content

Các lỗi khi chạy SPSS

Lỗi không mở được file dữ liệu SPSS

This entry is part 3 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Bạn hãy thử khắc phục bằng 2 cách sau Cách 1: Mở phần mềm lên trước, sau đó chọn File > Open >Data > Trỏ đến file cần mở Cách 2: Điều này hay bị ở 1 số phần mềm cũ, khi đường dẫn đến file chứa kỹ tự đặc biệt (tiếng Việt có dấu) […]

Lỗi không xuất hiện bảng KMO and Bartlett’s Test và thông báo “This matrix is not positive definite”

This entry is part 11 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Lỗi này được dịch nôm na ra là Ma trận không xác định dương. Ở đây mình sẽ nêu ra 2 nguyên nhân thường gặp và cách khắc phục nhé. Ngoài việc bạn không tích vào thống kê KMO khi chạy thì không nói làm gì. Tuy nhiên nếu tích rồi mà vẫn dính lỗi […]

Vấn đề hệ số cronbach’s alpha quá cao

This entry is part 16 of 20 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Hệ số cronbach’s alpha quá cao có sao không? Có thể chẳng làm sao cả! Trước tiên chúng ta có thể xem lại các mức đo lường để đánh giá độ tin cậy của hệ số cronbach’s alpha: https://vaxidi.com/he-so-cronbachs-alpha-cach-tinh-va-mot-so-tieu-chuan Có một vấn đề mà mình khá nhiều bạn hỏi đó là Cronbach’s alpha cao quá […]

Tại sao hệ số Cronbach Alpha thấp

Bạn đang tìm kiếm vấn đề liên quan đề Tăng hệ số Cronbach Alpha, hệ số  Cronbach Alpha thấp, sửa dữ liệu Cronbach Alpha Có 3 ngưỡng chúng ta hay dùng đó là + Nhỏ hơn 0.6: Không chấp nhận được + 0.6: Chấp nhận được với các khái niệm mới + 0.7: Chấp nhận […]