Relative Content

A đây rồi!

Mô hình SEM SPSS

Mô hình SEM là sự mở rộng của mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) cho phép nhà nghiên cứu kiểm định một tập hợp phương trình hồi quy cùng một lúc. SEM có thể cho một mô hình phức hợp phù hợp với dữ liệu như các bộ dữ liệu khảo sát trong dài hạn(longitudinal), […]

Cách chạy mô hình có biến trung gian

Phân tích biến trung gian trên SPSS Trong một số bài viết tiêp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các kỹ thuật xử lý biến trung gian với SPSS Nếu trong một mô hình xảy ra đồng thời 2 mối quan hệ A tác động đến B và B lại tác động lên […]

Cách chạy biến điều tiết trong SPSS

Từ khóa : biến trung gian và biến điều tiết độ biến thiên độ tụ của mắt khi điều tiết không mang kính biến điều tiết là gì biến điều tiết phân biệt biến điều tiết và biến trung gian cách chạy biến điều tiết trong spss Khái niệm Biến điều tiết (Moderator) là biến có khả năng điều […]