Cách chạy biến điều tiết trong SPSS

Cập nhật: 25/10/2022 bởi admin1

Từ khóa : biến trung gian và biến điều tiết
độ biến thiên độ tụ của mắt khi điều tiết không mang kính
biến điều tiết là gì
biến điều tiết
phân biệt biến điều tiết và biến trung gian
cách chạy biến điều tiết trong spss

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Khái niệm

Biến điều tiết (Moderator) là biến có khả năng điều chỉnh cường độ/ mức độ tác động của một biến độc lập lên 1 biến phụ thuộc. Các bạn có thể bắt gặp biến này với các cái tên khác, đúng kiểu dịch từ tiếng anh ra như biến hoà giải, biến giàn xếp. Quan hệ điều tiết sẽ được gọi là quan hệ hoà giải hay giàn xếp. Một liên tưởng khá trực quan thì nó giống như chất xúc tác trong một phản ứng hoá học.

Biến điều tiết có thể là biến phân loại (biến giả) hoặc biến liên tục

Bài viết này đề cập đến 6 cách xử lý biến điều tiết trong hồi quy!

Xem thêm: Phân tích biến điều tiết trên SPSS bằng PROCESS macro By Andrew F. Hayes

Bài toán

Xét quan hệ nhân quả X Y có quan hệ Y=f(X) (1)

Giả sử có 1 biến M có thể điều tiết mối quan hệ (1), ta chỉ cần chỉ ra có 1 hàm Y=g(X,M) trong đó có một hạng tử phụ thuộc vào cả X và M thì M sẽ có kả năng điều tiết quan hệ (1). Hạng tử phụ thuộc vào cả X và M được gọi là số hạng tương tác

Ví dụ (1) có dạng Y =b0 +b1*X

Thì hàm g(x) có thể có dạng sau

Y= b0 +b1*X +b2* X*M (*)

Y= b0 +b1*X +b2* X*M +b3*M (**)

Y= b0 +b1*X +b2*X*sinM + ….

Y= b0 +b1*X +b2*e^(X*M) + ….

Y= b0 +b1*X +b2*cos(X^M) + ….

Xem tiếp tại đây: https://vaxidi.com/bien-dieu-tiet