Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ tại ngân hàng TMCP Bưu điện CNHG

Cập nhật: 14/03/2022 bởi admin0

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Đồng bằng Sông Cửu Long là vựa lúa trọng điểm của cả nước với một nền nông nghiệp đang phát triển mạnh mẽ. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông và cuộc sống của họ cũng còn gặp rất nhiều khó khăn khi thu nhập còn thấp. Họ có nhu cầu rất lớn về vốn để mua sắm những tư liệu sản xuất quan trọng, đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tiêu dùng,…Do đó nguồn vốn vay ngân hàng có vai trò rất quan trọng trong việc giúp người dân thoát khỏi đói nghèo. Vay vốn ngân hàng sẽ hạn chế được việc cho vay nặng lãi, giúp nông hộ sử dụng vốn với chi phí thấp hơn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, giúp cho nền kinh tế của đồng bằng Sông Cửu Long phát triển ngày càng bền vững.

Nhận thấy được nhu cầu đó, năm 2013, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt đã quyết định đồng hành cùng nông dân với đề án “Đầu tư phát triển Tín dụng nông nghiệp – nông thôn vùng đồng bằng Sông Cửu Long”. Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Hậu Giang là một trong những nơi áp dụng đầu tiên dự án này. Theo LienVietPostBank, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hàng tồn kho nhiều, nợ xấu tăng cao, thì đối tượng khách hàng nông nghiệp, nông thôn, nông dân là một kênh đầu tư an toàn, ổn định dù lợi nhuận có thể không bằng cho vay một số lĩnh vực khác. Cho đến nay, dư nợ trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của LienVietPostBank Chi nhánh Hậu Giang đã chiếm khoảng hơn 68% tổng dư nợ và trong thời gian tới ngân hàng cũng sẽ đẩy mạnh cho vay trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, những yếu tố tiềm ẩn trong sản xuất bởi thời tiết, khí hậu, tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” vẫn thường xuyên xảy ra với các sản phẩm chủ lực. Trong khi đó, chính sách bảo hiểm nông nghiệp chưa tạo nền tảng an toàn mở rộng tín dụng cho các hộ sản xuất nông nghiệp. Hoạt động sản xuất nông nghiệp có khả năng sinh lời thấp, nhiều rủi ro khách quan, thêm vào đó trình độ của người nông dân còn thấp, quy hoạch trong sản xuất nông nghiệp chưa tốt nên việc cho vay trong lĩnh vực này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trước thực trạng đó, tôi quyết định chọn đề tài: “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang” làm luận văn tốt nghiệp cao học của mình.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

 

Mục tiêu chung của đề tài là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng nông hộ trong những năm tới.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu 1: Khái quát thực trạng rủi ro tín dụng nông hộ ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang giai đoạn 2016-2018.

Mục tiêu 2: Xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến rủi ro tín dụng nông hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang.

Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng nông hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang trong những năm tới.

Câu hỏi nghiên cứu:

  • Thực trạng rủi ro tín dụng nông hộ ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt tạiChi Nhánh Hậu Giang giai đoạn 2016-2018 như thế nào?
  • Các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến rủi ro tín dụng nông hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt tại Chi Nhánh Hậu Giang ở mức nào?
  • Làm thế nào để hạn chế rủi ro tín dụng nông hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt tại Chi Nhánh Hậu Giang trong những năm tới ?

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nhân tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng từ những hồ sơ vay của nông hộ có tài sản đảm bảo và còn dư nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt tại Chi Nhánh Hậu Giang.

1.3.2 Không gian nghiên cứu

Đề tài tập trung thu thập những hồ sơ tín dụng của nông hộ có tài sản bảo đảm, còn dư nợ tín dụng tính đến ngày 31/12/2018 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt tại Chi Nhánh Hậu Giang.

1.3.3 Thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng số liệu báo cáo từ năm 2016-2018. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ 250 hồ sơ vay của khách hàng có dư nợ đến thời điểm 31/12/2018.

 

Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 02/2019 đến tháng 06/2019.

1.3.4 Nội dung nghiên cứu

Đề tài tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ bao gồm: Tài sản bảo đảm, số thành viên trong gia đình có thu nhập, lãi suất vay, tình hình tài chính của khách hàng vay, trình độ học vấn của người vay hoặc chủ hộ, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, kiểm tra giám sát khoản vay và tổ liên kết. Các yếu tố về đạo đức người vay, đạo đức chuyên viên tín dụng và kinh tế vĩ mô không được tác giả đề cập trong nghiên cứu này.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  • nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: Thông qua đề tài, tác giả đã hệ thống lại các lý luận về RRTD, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD Nông hộ thông qua nghiên cứu các hồ sơ vay hiện còn dư nợ tại ngân hàng
  • Đề tài sau khi được hoàn thành sẽ đóng góp một phần giá trị vào cơ sở lý luận: khi cho các nông hộ vay vốn, ngân hàng xem xét các yếu tố như: Tỷ lệ cho vay/tài sản đảm bảo, Khả năng tài chính của người vay
  • Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các ngân hàng có cái nhìn tổng thể hơn về hoạt động cho vay trong lĩnh vực NNNT, đề xuất được những giải pháp khoa học và phù hợp để hạn chế được RRTD nông hộ, xây dựng kế hoạch kinh doanh nhằm tiếp cận và phục vụ đối tượng khách hàng này
  • Ngoài ra, đề tài cũng có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan ban ngành, các cấp chính quyền địa phương trong việc quản lý và định hướng phát triển thị trường tín dụng đối với các nông hộ trên địa bàn; là tài liệu tham khảo cho các tổ chức hoặc cá nhân khác trong quá trình nghiên cứu các vấn đề có liên quan trong thời gian tới.

1.5 CẤU TRÚC LUẬN VĂN

Cấu trúc của luận văn gồm 7 chương được bố trí như sau:

Chương 1: Giới thiệu.

Chương 2: Tổng quan lý thuyết về rủi ro tín dụng và các nghiên cứu trước.

 

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.

Chương 4: Thực trạng tín dụng nông hộ tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang.

Chương 5: Kết quả nghiên cứu và thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang.

Chương 6: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng nông hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang.

Chương 7: Kết luận và kiến nghị.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7