Các yêu cầu và giả định trong phân tích mô hình hồi quy tuyến tính

This entry is part 7 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 25/08/2021 bởi admin0

Vì mô hình hồi quy đơn và hồi quy bội có nhiều điểm chung nên ở đây chúng tôi viết bài viết này cho chung cả 2 mô hình. Nếu bất kỳ giả định nào có sự khác biệt giữa 2 mô hình thì sẽ được giải thích chi tiết luôn trong đó. Nếu không nói gì thêm thì giả định đó là như nhau với cả 2 mô hình.

Bên cạnh đó chúng tôi sẽ có những hướng dẫn cụ thể cho các bạn xem trong khi làm bài cần kiểm tra các giả định nào, bỏ giả định nào để đơn giản và phù hợp nhất với các bạn làm bài ở Việt Nam.

Một lưu ý nữa là dữ liệu minh hoạ cho bài này có thể gồm nhiều bộ dữ liệu, và không dùng chung bộ dữ liệu của bài liền trước và liền sau vì bộ dữ liệu đó có thể không toát lên những tính chất mà chúng tôi muốn trình bày trong bài viết này

Các giả định

Giả định 1: Biến phụ thuộc là biến liên tục.

Nếu không phải là biến liên tục thì chúng ta có thể có những dạng hàm hồi quy khác phù hợp hơn như hồi quy logistic, thứ bậc hay phân tích phân biệt (biệt số),…

Giả định 2: Có ít nhất 1 biến độc lập là biến liên tục.

Các biến khác có thể là biến liên tục hoặc danh nghĩa.

Điều này có nghĩa với hồi quy đơn biến thì biến độc lập bắt buộc phải là biến liên tục. Nếu tất cả các biến trong mô hình (1 hoặc nhiều) thì khống phải không chạy được hồi quy mà nó sẽ suy biến thành các phân tích phương sai ANOVA; sẽ chuyển qua các thử tục đó phân tích thích hợp hơn

Giả định 3: Cần có mối quan hệ tuyến tính giữa từng biến độc lập với biến phụ thuộc

Cách kiểm tra: https://vaxidi.com/gia-dinh-ve-moi-quan-he-tuyen-tinh-giua-tung-bien-doc-lap-voi-bien-phu-thuoc

Giả định 4: Các quan sát là độc lập với nhau (Không có hiện tượng tự tương quan)

Tức là các sai số của các quan sat liên lề không có tương quan. Giả định này chỉ có ý nghĩa với dữ liệu mà thứ tự các quan sat kà không thể thay đổi (ví dụ dữ liệu thời gian)

Cách kiểm tra: https://vaxidi.com/hien-tuong-tu-tuong-quan

Giả định 5: Không có điểm bất thường

Dữ liệu không nên có các điểm bất thường (điểm ngoại lai/ ngoại lệ). Cách kiểm tra: https://vaxidi.com/kiem-tra-cac-diem-bat-thuong-va-cai-thien-mo-hinh

Giả định 6: Phương sai của các sai số (phần dư) không thay đổi

Xem cách kiểm tra: https://vaxidi.com/hien-tuong-phuong-sai-sai-so-thay-doi

Giả định 7: Không có hiện tượng đa cộng tuyến

Giả định này chỉ dành cho mô hình hồi quy bội. Cách kiểm tra: https://vaxidi.com/hien-tuong-da-cong-tuyen

Giả định 8: Phần dư phải có phân phối chuẩn

Cách kiểm tra: https://vaxidi.com/kiem-tra-tinh-phan-phoi-chuan-cua-phan-du

Series Navigation<< Thực hành hồi quy tuyến tính trên SPSSPhân tích hồi quy cơ bản: Phần 1: Hệ số xác định R2 >>

Trang: 1 2