Các tiêu chí lựa chọn số nhân tố được trích xuất -phần 2

This entry is part 14 of 35 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Cập nhật: 04/10/2022 bởi admin0

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Scree plot (Sơ đồ hình khuỷu tay)

Scree plot (Cattell, 1966) được trình bày trong đầu ra dưới dạng biểu đồ đường .

Để có nó, trong khi thực hiện EFA ta thêm lựa chọn sau

Biểu đồ sàng lọc là một biểu đồ của tổng phương sai được giải thích bởi từng thành phần (” giá trị riêng ” của nó) so với thành phần tương ứng của nó.

Vì có bao nhiêu thành phần có nhiều biến nên có 27 thành phần trong biểu đồ được sàng lọc. Các thành phần cần giữ lại là những thành phần trước điểm uốn (cuối cùng) của biểu đồ (xem ở trên). Điểm uốn (khuỷu tay) có nghĩa là đại diện cho điểm mà đồ thị bắt đầu san bằng và các thành phần tiếp theo sẽ thêm ít vào tổng phương sai. Trong ví dụ này, việc kiểm tra trực quan sơ đồ sàng lọc sẽ dẫn đến việc giữ lại 3 đên 5 thành phần. Bạn nên nhận thấy rằng số lượng các thành phần được đề xuất giữ lại bằng cách sử dụng các tiêu chí khác nhau không phải lúc nào cũng giống nhau. Đây là một trong những lý do tại sao bạn phải đưa ra quyết định chủ quan về việc giữ lại bao nhiêu thành phần.

Tiêu chí về khả năng diễn giải

Tiêu chí về khả năng diễn giải được cho là tiêu chí quan trọng nhất và nó chủ yếu xoay quanh khái niệm “cấu trúc đơn giản” và liệu giải pháp cuối cùng có hợp lý hay không. Để số lượng thành phần ảnh hưởng đến khả năng diễn giải của giải pháp cuối cùng, trước tiên bạn cần kiểm tra ma trận thành phần xoay, được trình bày trong bảng Ma trận thành phần xoay .

Hầu hết chung ta kỳ vọng nó sẽ về dạng bậc thang, nhóm nào vào với nhóm đó (như dự kiến) là dễ dàng giải thích nhất (vì có khung lý thuyết từ trước)

Đôi khi để có được điều này ta có thể chỉ định số thành phần được trích tăng hoặc giảm 1-2 nhóm.

Khi gặp 2 trường hợp sau bạn cần loại biến quan sat đó và thực hiện chạy lại

+ một biến có các hệ số tải quá thấp (thường là dưới 0.5) vì chẳng có thành phần nào (đươc giữ lại) có thể giải thích nó một cách đắng kể

+ 1 biến có hệ số tải lên nhiều thành phần xấp xỉ nhau (chênh giữ hệ số lớn nhất vác các hế sô tải khác không quá 0.3) ví có nhiều thành phần giải thích được nó thì đâm ra nó không có tính phân biệt (không biết nó thể hiện tính chất của thành phần nào)

Series Navigation<< Các tiêu chí lựa chọn số nhân tố được trích xuất -phần 1Một số thủ thuật khi phân tích EFA trên SPPS: Kỹ thuật 1: Chỉ định số nhân tố được trích >>