Các thao tác cơ bản với mô hình trên Smart PLS

This entry is part 5 of 23 in the series SMART PLS

Cập nhật: 29/10/2021 bởi admin0

Phần minh hoạ sử dụng bộ dữ liệu có sẵn khi các bạn cài phần mềm. Ở đây chúng mình biên soạn lại thành các ví dụ đơn giản dễ hiểu (không minh hoạ trên mô hình phức tạp)

Vẽ mô hình mới

Sau đó nhớ đặt tên cho nó nhé

Vẽ biến tiềm ẩn

Bạn có thể vẽ trước 1 hay nhiều biến tiềm ẩn bằng cách

+ Chọn biểu tưởng biến tiềm ẩn

+ Đưa chuột đến nơi cần đặt

Chỉ định biến quan sát cho biến tiềm ẩn

Đưa biến quan sát vào biến tiềm ẩn băng cách chọn cả cụm biến quan sát roi kéo đè lên biến tiềm ẩn.

Ví dụ đưa biến comp1 và comp2 làn biến phản ánh cho biến tiềm ẩn số 1

Kết quả là

Cách 2. Kéo thả cụm biến quan sát vào để được 1 biến tiềm ẩn mới

Ví dụ ở đây mình sẽ tạo biến tiêm ản có 3 biến quan sat là like1, like2, like3

Chọn 1 hay nhiều biến

Nhận Select trước

Nếu chọn nhiêu biến thì khi chọn nhớ giữ Crtl

Việc này rất quan trọng vì có những thao tác sau này khi bạn chọn biến nào thì phần mềm sẽ chỉ thao tác với các biến đó mà thôi

Kéo biến đến vị trí khác

Nhấn select và kéo khối đên nơi bạn muốn

Nối đường hồi quy

Nhấn conect , chọn biến đầu và biến cuố băng cách kéo chuột. Khi dến biến cuối đúng thì nhấn chuột trái 1 cái

Đổi tên

Chuột phải > Rename

Xoá

Chuột phải > Delete

Ẩn hiện các biến quan sát để cho ra 1 hình dễ nhìn (đỡ rối mắt)

Chuột phải

Hiện các biến quan sát (ngược với bên trên)

Chuyển đổi giữa mô hình Formativa và Reflective

Xoay các biến quan sát về góc dễ nhìn

Căn một nhóm biến thẳng hàng nhau

Tính toán

Caculate

Mô hình hợp lệ

Là mô hình đã có thể tiến hành tính toán, nhưng chưa chắc đã đúng với mô hình bạn muốn nghiênc ứu nhé. Để đúng bạn cần tra soát kỹ càng

Khi các biến tiềm ẩn chuyển sang màu xanh (từ đỏ chuyển hết sang xanh) thì mô hình đã hợp lệ

Ngoài ra có những thao tác, chức năng khác các bạn tự tìm hiểu nhé, vì nó cũng dễ mà.

Trong các bài tiếp theo, khi cần sử dụng chắc chắn sẽ được đề cập đến

 

Series Navigation<< Các thao tác cơ bản với dữ liệu trên Smart PLSTrích dẫn kết quả từ phần mềm vào bài làm >>