Các thành phần trong một mô hình trên AMOS

This entry is part 4 of 10 in the series Sử dụng AMOS

Cập nhật: 14/09/2022 bởi admin0

Trong 1 mô hình có 5 thành phần cơ bản (tất nhiên 1 mô hình không nhất thiết có đủ)

  1. Các biến A, b1, b2, c1, c2 gọi là các biến quan sát, được vẽ băng hình chữ nhật. Đây là các biến mà phải có cột dữ liệu tương ứng trông file dữ liệu đầu vào
  2. Các biến B, C gọi là các biến tiềm ẩn, được vẽ băng hinh elip, là các biến không được đo lường trực tiếp, không có cột dữ liệu trong bộ data. 1 biến biềm ẩn phải được phản ánh bới ít nhất 2 biến khác (tồn tại ít nhất 2 mũi tên 1 chiều xuất phát từ nó)
  3. e1, e2, e3, e4, e5 là phần dư, được bắt đau băng 1 chữ e, nằm trong hình tròn và có mũi tên hồi quy đến 1 biến phụ thuộc trong mô hình
  4. Mũi tên 1 chiều: Đường hồi quy
  5. Mũi tên 2 chiều: Đường hiệp phương sai/ tương quan

Lưu ý: Amos không phân biệt chữ hoa và chữ thường

 

Series Navigation<< Các plugin của AmosVẽ và chỉnh sửa mô hình trên Amos >>